ДОБРЕДОЈДОВТЕ !ЈОУДГ Јасна Ристеска - Охрид ја сочинуваат пет објекти и тоа: "ЦЕНТРАЛНА", "РАЗВИГОРЧЕ", "БИЛЈАНА", "РОСИЦА", "ЛИХНИДА" лоцирани на различни места во градот.

Има неколку програми по кои се згрижуваат децата и тоа:

  * програма за целодневен престој (со 3 оброци)
  * програма за полудневен престој (со 1 оброк)
  * програма за деца со продолжен престој (за
    деца од 7-10год. возраст)


  

 Новости од градинкатаПрочитајте повеќе за новостите и активностите во нашата градинка:
  • sale replica chanel wallets